Press "Enter" to skip to content

Förutom räntan – Vad är viktigast?

När ett bolån eller privatlån ska tecknas är det många som tror att vilken ränta man får är det som avgör var lånet kommer att tecknas. Men det är bara en faktor i val av kreditgivare. Idag är det mängder av svenskar som har högre ränta än de behöver och detta i många fall trots att de till och med vet om att de kan få en lägre ränta hos en annan bank. Det, om något, pekar på att även andra faktorer spelar in i val bank.

Genom att se på recensioner av kreditgivarna kan man även se vad låntagarna tittar på utöver att jämföra räntor. Sidan Sverigekontanter.se presenterar en rad recensioner av olika kreditbolag och  de punkter som presenteras som viktigast när man ska jämföra kreditbolagen mot varandra är följande. (Detta alltså förutom ränta).

Storlek och Amorteringstid

Självklart utesluts de kreditgivare som inte ger lån på den summa som efterfrågas. Det är istället framförallt amorteringstiden som är avgörande. Ju längre amorteringstid som erbjuds desto lägre månadskostnad. I slutändan är det just denna kostnad som avgör hur mycket man klarar av att låna.

Hur enkelt det är att ta lånet

Att Sverigekontanter lyfter upp detta som en faktor kan vara något oväntat. Det är få som säger att de väljer en bank för att ”det är så lätt att låna där”. Men motsatsen finns. Den som exempelvis vill träffa en bankman i verkligheten och inte nöjer sig med att teckna online eller via telefon kan snabbt stryka några alternativ.

Krav

Det här kan vara den avgörande faktorn för många. Olika kreditgivare har olika krav på låntagaren. Detta gällande allt från ålder och inkomst till om några betalningsanmärkningar får finnas. Framförallt är det unga personer med låg inkomst som bör titta på kraven extra noga för att hitta de låntagare som passar in mot deras profil.

Privacy Policy