Press "Enter" to skip to content

Högskoleprovet – Datum

I början av det nya året är det många som går till gym och köper årskort, andra lägger om sin kost och ytterligare siktar in sig på att snart börja högskolan. Nyårslöftena är många och ett av de vanliga är att man ska satsa framåt. Ett sätt är att fokusera på att klara av högskoleprovet 2015 så bra som möjligt. Det kan nämligen ge en biljett rakt in till den utbildning man helst av allt önskar gå. Första steget är att ha koll på vilka datum som gäller.

Här presenteras därför högskoleprov datum.

Högskoleprovet kommer att genomföras två gånger under 2015 (som vanligt). Det första provtillfället är 28 Mars. Anmälning kommer att kunna göras från och med i mitten av januari och fram till 16:e februari.

Under hösten kommer provet att genomföras 24:e oktober och för de som vill göra provet gäller att anmälan senast måste vara inne 15:e september.

Alla som anmäler sig inom denna tidsperiod är garanterad en plats på högskoleprovet. Detta förutsatt att man uppfyller de andra krav som är ställda på provdeltagarna. Det finns alltså inte begränsade platser vilket gör att det inte spelar någon roll när inom anmälningsperioden man anmäler sig.

Det enda som måste vara uppfyllt för att få göra provet är en godkänd anmälan och att anmälningsavgiften på 450kr är betald. Denna ska vara betald senast den dagen som är sista anmälningsdag.

Några krav på att man måste vara svensk medborgare, ha en viss ålder eller ha uppehållstillstånd finns inte. Däremot erbjuds det endast på svenska.

Lycka till – och ha koll på datumen.

 

 

 

Privacy Policy